Lavigerie Website
 
De groep "RENCONTRE"
 
 

« De ontmoeting bevorderen met anderen die in cultuur en godsdienst met ons verschillen » (Akten van het Kapittel, p.60)

«...mensen in eenvoud, met solidariteit en mededogen nabij zijn; aandacht hebben voor hun cultuur en gebruiken » (AK p.23)

«...andere culturen en godsdiensten, vooral de Islam, traditionele Afrikaanse godsdiensten, en nieuwe religieuze bewegingen tegemoet gaan »

Beantwoordend aan deze oproep van het Kapittel van 1998 is onze groep tot stand gekomen om daarover na te denken en met elkaar te delen. De groep telt nu 9 leden en vergadert tweemaal per jaar.

In onze ontmoetingen met anderen willen wij :
«-Hun waarde erkennen, hun rechten eerbiedigen en doen eerbiedigen ;
-Hun identiteit als andersgelovigen of ongelovigen respecteren ;
-Proberen hen te kennen en te begrijpen ;
-De religieuze zin die zij aan hun leven geven eerbiedigen.» (Kap.1992)

Het doel van onze groep is dus onze aandacht te vestigen op de situatie van de mensen die wij ontmoeten, en die gemarginaliseerd zijn omdat ze tot een andere cultuur of religie behoren.
Ieder lid van de groep deelt mee wat hij in zijn stad of werksector beleeft. Wij denken dan samen na over activiteiten die mogelijks kunnen ondernomen worden om deze problemen op te lossen, en om de publieke opinie en vooral onze confraters daarvoor gevoelig te maken.


Als u interesse daarvoor hebt, kunt u ons persoonlijk contacteren, ook via e-mail : Gr.Rencontre

Guido VERBIST
Groepsverantwoordelijke.
Namur, mei 2003.

 
  Voorbeelden van bewustmakingsacties.

- Evolutie of de islam in Zwart Afrika. (In het frans)

- Een dossier : Om vandaag de dag de Islam beter te begrijpen. (In het frans)

- Ter gelegenheid van het Aïd el Fitr, in Nuntiuncula

- Ter gelegenheid van het einde van de oorlog in Irak. (In het frans)

- Ter gelegenheid van het dragen van de hoofddoek in scholen. (In het frans)

- Ter gelegenheid van de uitbreiding van Europa. L'ISLAM et ses COURANTS

- Ter gelegenheid van de Feestenwensen : Persévérance récompensée

- Ter gelegenheid van het Aïd el Kebir : De Bedevaart naar Mekka

- Over de karikaturen van Mohammed : reacties van het Vaticaan. (In het frans)

- Ter gelegenheid van de Vergadering van de COE : Unité pour un avenir commun

- En ook : "Le Bloc-notes du Groupe Rencontre"
 
     
 
Webmaster
Hoofdmenu