Lavigerie Website van de Missionarissen van Afrika (Witte Zusters en Witte Paters)
TanzaniaVictor Missiaen

In Tanzania

Missionaris in de gevangenissen en bij het leger


Pater Victor Missiaen verblijft te Dar-es-Salaam.

Bisschoppenconferentie
De bisschoppenconferentie van Tanzania heeft aan Victor gevraagd de verantwoordelijkheid op te nemen bij het organiseren van het pastorale werk in de gevangenissen.
Het gaat hier over een 45.000 gevangenen, verspreid over het hele land. Zo een 15.000 mensen zitten voor maanden of jaren in voorarrest. Omdat er geen voltijdse aalmoezeniers zijn in de gevangenissen worden vrijwilligers uit alle parochies gezocht en ingeschakeld.

Pastoraal werk in het leger. Er zijn te veel verschillende godsdiensten in het land en daarom kan de regering van Tanzania geen leger van aalmoezeniers benoemen. Victor brengt de verschillende pastorale helpers en helpsters samen op de parochies om samen te zien hoe ze de militairen kunnen bijstaan in het opbouwen van vrede in hun land.

State of  Politicsconference in Tanzania (Dar-es-Salaam University)Wegens de verscheidenheid van religieuze congregaties met samen 2000 leden, onder hen 600 Tanzanianen, heel wat IndiŽrs en Europeanen, Amerikanen, Mexicanen en Filipino's, worden jaarlijks studiedagen belegd om met de oversten visies en vragen door te geven en oplossingen te vinden voor deze multiculturele samenleving. Meer dan de helft van de religieuze oversten zijn Tanzanianen, alsook alle bisschoppen van de dertig bisdommen.

Victor is eveneens verantwoordelijk voor de kommissie van Rechtvaardigheid en Vrede. Vijfenzeventig procent van de bevolking behoort tot de klasse van de armen. Zo heeft hij een groep Christelijke intellectuelen en professionelen uit de grond gestampt om samen na te denken, alternatieve ideeŽn en voorstellen te doen naar het openbare beleid toe.

Om Pater Victor Missiaen te contacteren : atiman@intafrica.com

Webmaster