Lavigerie Website van de Missionarissen van Afrika (Witte Zusters en Witte Paters)

THEMBALABASHA(1)


HET PROJECT :

Aan jongeren de kans bieden een toekomst te bouwen.

Orange Farm is een 60tal kilometer ten zuiden van Johannesburg gelegen. Het is een grote “cité” van een 300.000 inwoners! De levensomstandigheden zijn er hachelijk. Veel gezinnen hebben geen vast inkomen. Armoede gaat er gepaard met ziekte en gewelddadigheid.
Sedert ongeveer tien jaar heeft de parochie St.Charles Lwanga een reeks christelijke gemeenschappen op gang kunnen brengen die door Missionarissen van Afrika geanimeerd worden.
Dank zij hun creatieve inzet en de positieve medewerking van de christenen, hebben de volgende ontwikkelingsprojecten het licht kunnen zien :
Een vormingscentrum voor volwassenen ; een dienst voor de verdediging van de burgerrechten van de bewoners ; een plaatselijke Emmaüs gemeenschap ; een hulpdienst voor AIDS patiënten ; oppascentra voor kinderen ; opvang van wezen door pleegouders.

De jongeren van Orange Farm lijden onder de onveiligheid van de situatie.

Omdat ze geen uitweg zien voor hun armoede, verlaten veel kinderen van 13 of 14 jaar de school en geven zich over aan misdadige praktijken.
Anderen, "wesen van de AIDS", zien zich genoodzaakt hun “plan te trekken” om te overleven en daarbij nog hun jongere broertjes en zusjes bij te staan.
Er zijn ook heel wat kinderen van ouders die illegaal : « zonder papieren », in Zuid Afrika zijn beland. Het is bijna onmogelijk deze kinderen in een school te laten opnemen.
In het ergste geval leven zo’n jongeren op straat zonder enige binding met hun families.

THEMBALABASHA betekent “Hoop van de Jeugd”.


Het is een nieuw project dat het probleem van deze jongeren wil aanpakken om hen te helpen zichzelf op te werken.

Het project wil straatkinderen opvangen, in hun basisbehoeften voorzien, hun levensgeschiedenis nagaan en er de krachten uit oproepen die hen kunnen helpen hun toekomst vorm te geven.

Optimaal wil men het hun vergemakkelijken zich weer in familie en school in te voegen. Blijkt dat niet mogelijk, dan willen wij hen laten opgroeien in een gemeenschap van jongeren waar ze ook een professionele opleiding kunnen krijgen.

Het project wil ook graag, op het terrein zelf, een reeks “straatopvoeders” vormen.
Deze willen de jongeren beluisteren en trachten hun karakter te vormen door spel, culturele activiteiten en formeel onderricht.
Ze zullen ook de jongeren opsporen die meer expliciete aandacht nodig hebben.

We hebben dringend hulp nodig voor :

Het veranderen van het huis in een opvangcentrum R 44.000
De opvangkosten van 20 jongeren voor 3 maanden R 40.000
De opleiding van 2 personen voor "Sociaal Ontwikkelingswerk" R 10.000
6 straatopvoeders (3 maanden) R 6.000
TOTAAL R100.000

Ter toelichting : 10 Rand zijn ongeveer 1 € waard

(1) Hoop van de Jeugd

Vervolg van het Project... Hier !

Webmaster